Innovative steel
for a better engineered future
print

Opiskelijoiden

Ovako etsii jatkuvasti uusia lahjakkuuksia. Meillä on tarjolla yhtä ja toista teräville nuorille aivoille riippumatta siitä, miten pitkälle olet edennyt opinnoissasi.

Ovako laajentaa tällä hetkellä toimintaansa.nvestoimme merkittävästi tuotantoomme ja tähtäämme uusille vientimarkkinoille. Tavoitteemme on kasvattaa painoarvoamme tarkasti valituilla kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteiden saavuttaminen ja yhä vahvempi kilpailukyky vaativat päteviä ja innostuneita työntekijöitä ja heidän innovatiivisia ideoitaan. Tässä sinä tulet mukaan kuvaan.

Vasemmanpuoleisesta valikosta löydät tietoa opiskelijoille tarjoamistamme mahdollisuuksista: opiskelijaohjelmat, harjoittelupaikat, kesätyöt sekä lopputyöprojektit. Aloita menestyksekäs ura Ovakolla!

Lisätietoa saat Helena Hagman, Head of Talent and Leadership Development.