Innovative steel
for a better engineered future
print

Pohjoismaiden suurin romuteräksen kierrättäjä

Ovako ottaa johtavana teräksenvalmistajana vakavasti vastuunsa toiminnan kaikenpuolisesta kestävyydestä. Vastuullisuus käsittää niin laadun ja asiakassuhteet kuin henkilöstön, turvallisuuden ja ympäristön. Kestävä kehitys merkitsee myös vastuullisuutta paikallisesti kaikkialla, missä Ovakolla on toimintaa. Kestävän kehityksen periaate on olennainen osa Ovakon pitkäjänteistä strategiaa, ja sen ohjenuorana ovat yhtiön ympäristö-, terveys- energia- ja työturvallisuuspolitiikat sekä eettiset ohjeet ja ydinarvot.

Romupohjainen terästuotanto

Teräs on koko yhteiskunnalle keskeinen rakennemateriaali, jota voidaan käyttää uudelleen lähes rajattomasti. Ovakon terästuotannon perusraaka-aine on romurauta, josta se jalostaa korkealaatuisia terästuotteita. Ovako on Pohjoismaiden suurimpia teräksen kierrättäjiä. Romupohjainen terästuotanto pienentää hiilidioksidipäästöjä verrattuna rautamalmia hyödyntäviin prosesseihin. Tehokkaalla romunkäsittelyllä pystymme lisäksi hyödyntämään romun sisältämät seosaineet ja vähentämään lisäseostuksen tarvetta, mikä säästää rahaa ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Ovako kierrättää vuosittain noin 800 000 tonnia romua.

Johtamisjärjestelmät

Ovakon yksiköillä on sertifioidut työterveys- ja työturvallisuus-, ympäristö- ja energianhallintajärjestelmät. Ympäristöjärjestelmät on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaan.

Sivutuotteille omat markkinat

Päätuotteen eli teräksen ohella Ovakon prosesseissa syntyy monenlaisia sivutuotteita. Nämä voidaan valtaosin käyttää uudelleen tai kierrättää, minkä lisäksi myös omassa tuotannossa syntyvä romu luonnollisesti kierrätetään. Ovako on mukana useissa tutkimusprojekteissa, joiden tavoitteena on lisätä ja tehostaa sivutuotteiden käyttöä.

Kestävää kehitystä yhteistyöllä

Ovako tekee aktiivista yhteistyötä asiakkaiden, tavarantoimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta tuotteiden koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää. Lisäksi Ovako osallistuu toimialajärjestöjen, esimerkiksi ruotsalaista terästeollisuutta edustavan Jernkontoretin toimintaan, jossa päämääränä on alan yhteinen visio pitkäjänteisesti kestävästä terästeollisuudesta.

Worldsteel’s Sustainable Development Charter

Ovako tukee maailman teräsjärjestön (World Steel Association) vuonna 2009 laatimaa kestävän kehityksen politiikkaa ja on allekirjoittanut sitä koskevan Worldsteel's Sustainable Development Charter -peruskirjan. Peruskirja päivitettiin viimeksi vuonna 2015 YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti. Voit lukea lisää sitoumuksesta täällä.

Konfliktimineraalit

Ovako on sitoutunut vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan, eikä hyväksy konflikteja ruokkivaa kaivostoimintaa. Kannatamme EICC®:n (Electronic Industry Citizenship Coalition®)  ja GeSI:n (Global e-Sustainability Initiative)  konfliktimineraalien vastaista työtä. Voit lukea lisää sitoumuksesta täällä (englanniksi). 

Kemikaalien käyttö Ovakossa

Ovakon päätavoite on, että kemikaaleja käytetään Ovakon tuotannossa ja toiminnoissa aina sovellettavan Euroopan unionin ja kansallisen kemikaalilainsäädännön mukaisesti.

Seloste kemikaalien käytöstä Ovakon tuotteissa on luettavissa täällä.

Terveys ja turvallisuus

Ovako pyrkii tarjoamaan miellyttävät työolosuhteet ja tukemaan pitkäjänteisesti kestävää yhteiskunnallista kehitystä. Työturvallisuus-, terveys- ja ympäristöpolitiikkamme kannustaa koko henkilöstöä pitämään turvallisuus-, terveys- ja ympäristönäkökohdat mielessä kaikissa työtehtävissä.

Lue lisää Ovakon työterveys- ja turvallisuustoiminnasta

Ympäristö

Ovako pyrkii varmistamaan ympäristövaikutusten minimointiin tähtäävillä investoinneilla, että toiminta täyttää lainsäädännön ja asiakkaiden tiukat vaatimukset. Esimerkkejä ympäristöinvestoinneista ovat suljetut vesikierrot, jätevedenpuhdistamot, energiatehokkuusinvestoinnit, savukaasujen puhdistusjärjestelmät sekä kasvihuonekaasujen päästöjä vähentävä lämmöntalteenotto.

Lue lisää Ovakon ympäristötyöstä