Innovative steel
for a better engineered future
print

Johtava koneenrakennusterästen valmistaja

Ovako on johtava eurooppalainen koneenrakennusterästen valmistaja, jonka asiakkaita ovat kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuus.

Asiakkaamme
Pääosa Ovakon asiakkaista on eurooppalaisia konepajateollisuuden yrityksiä ja näiden alihankkijoita.
Asiakkaamme ovat yleensä alansa johtavia valmistajia ja asettavat terästen ominaisuuksille korkeat vaatimukset.

Ovako tuottaa pitkiä niukkaseosteisia teräksiä tankoina, putkina, renkaina ja puolivalmiina komponentteina, joita käytetään vaativissa sovelluksissa kuten laakereissa, voimansiirtolinjoissa, hydraulisylintereissä ja kallioporissa.

Lue lisää tuotteistamme ja asiakkaistamme


Toimipaikkamme
Ovakolla on tuotantoa 10 paikkakunnalla sekä edustus yli 30 maassa ja myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Ovakon yksiköillä on kansainvälisen ISO 14001 -standardin mukainen ympäristösertifiointi. Toiminta noudattaa ISO 9001 -standardin mukaista sertifioitua laatujärjestelmää. Eräillä yksiköillä on lisäksi ajoneuvoteollisuuden edellyttämä ISO/TS 16949 -sertifiointi ja työturvallisuutta koskeva OHSAS 18001 -johtamisjärjestelmä.


Markkinat
Ovakon tuotannon perusraaka-aine on kierrätysteräs, jonka käyttäjänä olemme Pohjoismaiden suurimpia.

Valtaosa tuotannosta on niukkaseosteisia teräksiä tankoina, putkina, renkaina ja puolivalmiina komponentteina, joita käytetään vaativissa sovelluksissa kuten laakereissa, voimansiirtolinjoissa, hydraulisylintereissä ja kallioporissa.

Ovako on tuotesegmentissään Pohjoismaiden ainoa yritys. Olemme Euroopan johtavia koneenrakennusterästen toimittajia sekä eräissä niche-sovelluksissa myös maailmanlaajuisesti johtava toimija.

Vuonna 2017 Ovakon liikevaihto oli 921 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 3040